+421 907 212 238, +421 948 967 702 goldtim@goldtim.sk

Zemné práce

V oblasti zemných a búracích prác má naša firma široké skúsenosti, preto Vám vieme poskytnúť širokú paletu služieb od prípravných prác, cez realizačné práce až po odvoz stavebného odpadu. Podrobnejšie informácie o našich službách a používanej technike nájdete nižšie.

Prípravné práce

Naše služby pozostávajú z prípravných, hlavných a dokončovacích prác. Medzi prípravné práce patrí zakladanie staveniska a jeho prieskum. Pred samotným začatím budovania stavby treba poznať podrobné údaje o zložení základovej pôdy. Tieto údaje získame geologickým a hydrogeologickým prieskumom. Tie sa delia na predbežné, podrobné a prevádzkové. Pri podrobnom prieskume vyhotovujeme sondy (kopané, vŕtané a jadrové), z ktorých odoberáme vzorky. Pri menších objektoch umiestňujeme sondu mimo budúceho základu. Sondy sa robia ručne, majú malú hĺbku a dno kopanej sondy má rozver 180 x 120 cm a je stupňovité.

Zemné práce

Minibager je stroj na široké použitie pre výkopové práce, a to aj v nízkych a zúžených priestoroch. Je ideálny na kopanie základov pre stavby, kde sa v prípade dobrého zloženia pôdy dajú základy vykopať veľmi presne. To isté platí aj o kopaní základov pri budovaní bazénov alebo oplotení. Nenahraditeľnú práca vykonáva taktiež pri kopaní rýh pre pokládky inžinierskych sietí napr. voda, elektrina, plyn, ako aj pri kopaní rýh pre odpadovú kanalizáciu. Veľmi presne je možné vykopať jamy pre vodovodnú šachtu, buď plastovú alebo skladaciu betónovú. Minibager je stroj vhodný aj na výkop odvodňovacích rýh vo vinohradoch, záhradkárskych osadách alebo záhradách.

^

bazény, šachty, žumpy

^

úpravy terénu

^

podklady pod zámkovú dlažbu

^

úpravy záhrad

^

základy rodinných domov

^

základy pre ploty

^

oporné múry

^

drážky pre inžinierske siete

^

čističky odpadových vôd

Zemné práce v ťažko dostupnom teréne

Máme skúsenosti aj so zemnými prácami v ťažkom teréne vieme spolupracovať aj s helikoptérou, napríklad pri montáži a osadzovaní stĺpov – stožiarov.

Búracie práce

Prídavným zariadením k minibagru je aj hydraulické kladivo HN160Q. Kladivo sa používa v prípadoch, keď sa pri výkopových prácach narazí na betón alebo iné tvrdé materiály, ktoré nie je možné prekopať lyžicou.

^

búranie spevnených plôch

^

búranie betónových podláh a chodníkov

^

rozbíjanie betónov a skál

^

búranie starých budov

^

rezanie otvorov do panelov

^

odvoz zeminy a sute

Naša technika

JCB 802.5 ZTS

Váha bagra: 2700 kg
Max hĺbka výkopu: 2,7 metra
Šírka bagra: 160 cm
Šírka lyžíc: 30, 40, 50, 70, 120 cm

JCB 802 super

Váha bagra: 2400 kg
Šírka bagra: 140 cm
Šírka lyžíc: 27, 40, 50, 75, 120 cm,
búracie kladivo HN160Q – demolačné práce

Ukážka našej práce

KONTAKT

goldtim@goldtim.sk

+421 907 212 238
+421 948 967 702

Sídlo spoločnosti

Hriadky 322/46,
976 33 Poniky
okres Banská Bystrica

Prevádzka

974 01 Horná Mičiná
okres Banská Bystrica

Návštevnosť

  • 12
  • 28
  • 20 253

Akékoľvek kopírovanie a sťahovanie obrázkov alebo textov je bez písomného súhlasu majiteľa zakázané.

© 2018 GOLD tím, s.r.o. | Designed by greweb