+421 948 967 702 goldtim@goldtim.sk

Galéria

Zemné práce

GALÉRIA FOTOGRAFIÍ NAŠICH STROJOV PRE ÚČELY ZEMNÝCH A VÝKOPOVÝCH PRÁC

Zemné práce v ťažko dostupnom teréne

ZEMNÉ PRÁCE VYKONÁVAME AJ V ŤAŽKO DOSTUPNOM TERÉNE, KDE SA INÁ TECHNIKA NEDOSTANE

Automobilová doprava

NÁKLADNÉ AUTO MAN SLÚŽI PRI PREPRAVE MATERIÁLU, STROJOV ALEBO ODVOZE ODPADU