+421 948 967 702 goldtim@goldtim.sk

Automobilová doprava

Preprava materiálu, preprava strojov, odvoz odpadu

Autopark

MAN

nákladné motorové vozidlo

nosnosť 5 ton
nosič kontajnerov
prívesný vozík (nosnosť do 2,8 t)
prepravná plošina

Volvo 6x4

nákladné motorové vozidlo

nosnosť 18 ton

DAF LF 45

nákladné motorové vozidlo

s hydraulickou rukou HIAB 071
trojstranný sklápač s nosnosťou 6 t

Služby

^

prenájom kontajnerov

^

dovoz kameniva

^

dovoz štrku

^

dovoz piesku

^

dovoz makadamu

^

dovoz ornice

^

dovoz dreva

^

preprava stavebných strojov a manipulačnej techniky

^

kontajner na prenájom

^

Odvoz stavebného odpadu, starého nábytku, odpadu, ornice.

^

V ponuke je možnosť naloženia odpadu.

Príslušenstvo

^

Hákový nosič kontajnerov

^

Kontajner 4 m3 alebo 12 m3

^

Kontajner plato 2,45 x 4 m slúži na prevoz stavebnej poľnohospodárskej techniky

Hákový nosič kontajnerov je zariadenie umožňujúce nakladanie, prepravu, vyprázdňovanie odpadových kontajnerov určených na prevážanie rôznych druhov materiálu.

Ukážka našej práce